نمای شیشه ای

یازار :

+0 به یه ن
نمای شیشه ای به دلیل سبک در سازه و اجرای ساده و اسان و در عین حال زیبا جزء سبک مدرنیته به حساب می اید. این نما در ساختمان های اداری و مکان های عمومی و تجاری کاربرد دارد.

  • [ ]